Uttalelser om privatlivet

Stønadskasse for Raufoss Industripark er forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger og å utvikle teknologi som gir Dem som bruker, den beste og sikreste online opplevelse. Denne fortrolighetserklæring gjelder nettstedet Stønadskasse for Raufoss Industripark og opprettholder reglene for datainnsamling og bruk av personlige opplysninger. Som bruker, besøkende eller medlem av Stønadskasse for Raufoss Industripark nettstedet, aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne fortrolighetserklæringen.

Innsamling av personlig informasjon

Stønadskasse for Raufoss Industripark samler inn personlig identifiserende informasjon, som din e-mailadresse, navn, hjemme- og arbeidsadresse samt telefonnummere m.m. Stønadskasse for Raufoss Industripark innsamler også inn anonym demografisk informasjon, som ikke er unik for Dem som person, dette innkluderer ditt postnummer, alder, kjønn, preferanser, interesser og favoritter.

Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold men ikke data) og programvare blir automatisk innsamlet av Stønadskasse for Raufoss Industripark når De besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av Stønadskasse for Raufoss Industripark til drift av denne tjenesten/nettstedet, for å opprettholde kvalitet og for å kunne levere generelle statistikker vedrørende bruk av nettstedet Stønadskasse for Raufoss Industripark.

Vær spesielt oppmerksom på at hvis du direkte avslører personlige identifiserende opplysninger eller sensitive data igjennom nettstedet Stønadskasse for Raufoss Industripark offentlige kommunikasjonstjenester, kan denne informasjonen bli innsamlet og misbrukt av andre personer. MERK: Stønadskasse for Raufoss Industripark leser eller overvåker IKKE din private online kommunikasjon.

Stønadskasse for Raufoss Industripark oppfordrer deg til å gjennomlese informasjon vedr. privat informasjon på de eksterne nettstedene du velger å henvise (opprette snarvei til) fra Stønadskasse for Raufoss Industripark. Dette anbefaler vi for at du skal forstå hvordan disse andre eksterne nettsteder innsamler og bruker dine personlige opplysninger og data. Stønadskasse for Raufoss Industripark er aldri ansvarlig for innhold og behandling av personlige opplysninger på nettsteder utenfor Stønadskasse for Raufoss Industripark og Stønadskasse for Raufoss Industriparks tilhørende nettsteder.

Bruk av dine personlige opplysninger

Stønadskasse for Raufoss Industripark innsamler og bruker dine personlige opplysninger til å ivareta driften av Stønadskasse for Raufoss Industripark nettstedet og dermed kunne levere de tjenester du etterspør. Stønadskasse for Raufoss Industripark anvender også personlig identifiserende informasjon for å kunne informere Deg om andre produkter og tjenester tilgjengelige via Stønadskasse for Raufoss Industripark og dets partnere. Stønadskasse for Raufoss Industripark kan også kontakte dem via avstemninger for å kunne foreta målinger vedrørende din mening og personlige holdning til eksisterende og eventuelle nye tjenester som vi måtte tilby.

Under ingen omstendigheter vil Stønadskasse for Raufoss Industripark selge, leie ut, lease eller videregi sin kundeliste til tredjepart. Stønadskasse for Raufoss Industripark kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningsforbindelser omkring særlige tilbud som kan ha din interesse. I dette tilfellet vil dine unike personlige og identifiserbare oplysninger (e-mail, navn, adresse, telefonnummer) IKKE bli gitt videre til tredjepart. Som tilføyelse til dette, kan Stønadskasse for Raufoss Industripark dele data med troverdige partnere som vil utføre statistisk analyse, sende deg e-mail eller postbrev, yte kundesupport, eller arrangere utkjøringer. Alle sådanne tredjeparter er forpliktet til ikke å anvende dine personlige opplysninger til annet enn å yte tjenester for Stønadskasse for Raufoss Industripark.

Stønadskasse for Raufoss Industripark offentliggjør ikke sensitive personlige opplysninger som rase, religion, eller politiske overbevisninger, uten informasjonseierens uttrykkelige samtykke.

Stønadskasse for Raufoss Industripark registrerer våre kunders besøk på sider innenfor Stønadskasse for Raufoss Industripark for å kunne fastslå hvilke av Stønadskasse for Raufoss Industripark tjenester som er mest populære. Denne informasjonen blir brukt til å avlevere særlig tilpasset annonsering til kunder hvis adferd indikerer at de er interessert i et bestemt emne eller område.

Stønadskasse for Raufoss Industripark vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne:
(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av Stønadskasse for Raufoss Industripark; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Stønadskasse for Raufoss Industripark; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på Stønadskasse for Raufoss Industripark, eller offentligheten.

Bruk av cookies

Stønadskasse for Raufoss Industripark anvender "cookies" for å hjelpe deg med å personliggjøre din online opplevelse. En cookie er en tekstfil som blir plassert på din harddisk via vår webserver. Cookies kan ikke anvendes til å kjøre programmer eller avlevere virus til din datamaskin. Cookies blir på unikt vis tildelt deg, og kan kun leses av webserveren i det domene som utstedte de omtalte cookie'ne til deg.

En av de primære funksjonene til cookies er å spare din tid. Formålet med en cookie er å kunne fortelle webserveren at du er vendt tilbake til et bestemt nettsted. For eksempel, hvis du personliggjør  Stønadskasse for Raufoss Industripark nettsider, eller registrerer deg hos Stønadskasse for Raufoss Industriparkeller bruker tjenester, hjelper en cookie Stønadskasse for Raufoss Industripark med å huske informasjon om dine personlige karakteristika eller tilbakevendende besøk. Dette forenkler prosessen med å samle inn dine personlige opplysninger,  som regningsadresse, forsendelsesadresse osv.. Når du vender tilbake til den samme Stønadskasse for Raufoss Industripark, kan de opplysninger du tidligere skrev inn bli hentet frem, slik at du lettere kan anvende de Stønadskasse for Raufoss Industripark funksjoner du personliggjorde.

Du har mulighet til å akseptere eller avvise bruken av cookies. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan innstille din nettleser til å avvise cookies hvis du ønsker det. Hvis du velger å avvise cookies, kan du bli forhindret i å fullt ut utnytte den interaktive opplevelsen på  Stønadskasse for Raufoss Industripark og på andre nettsteder

Sikkerheten omkring oppbevaring av dine personlige opplysninger

Stønadskasse for Raufoss Industripark sikrer dine personlige opplysninger fra uautorisert adgang, bruk eller utlevering. Stønadskasse for Raufoss Industripark sikrer de personlige og identifiserbare  opplysninger som du forsyner våre servere med. Når personlige opplysninger (som kredittkortnummer) blir overført til andre nettsteder blir kommunikasjonen beskyttet av avansert krypteringsteknologi, som Secure Socket Layer (SLL) protokoll.

Endringer i denne erklæringen

Stønadskasse for Raufoss Industripark vil ved behov oppdatere denne erklæringen om personlige opplysninger i henhold til kunders tilbakemeldinger og ønsker. Stønadskasse for Raufoss Industripark råder deg til periodisk å gjennomlese denne erklæring for å være informert om hvordan Stønadskasse for Raufoss Industripark beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

Stønadskasse for Raufoss Industripark mottar gjerne dine kommentarer vedrørende denne erklæringen om personlige opplysninger. Hvis du mener at Stønadskasse for Raufoss Industripark ikke har levd opp til denne erklæringen, kontakt da vennligst Stønadskasse for Raufoss Industripark via henning.lerud@fellesforbundet.org. Vi vil bestrebe oss på å raskt kunne analysere og rette eventuelle problemer.