Siste nytt

Det nye styret etter årsmøte 16.09.2020
Leder Bjørn Frøsaker (FF)(KA) Nyvalgt for 2 år
Nestleder Elin Bågårud (FF)(Neumann) Nyvalgt for 1 år
Styremedlem Jan Erik Skartsætherbakken (FF) Ikke på valg i 2020
Styremedlem Jostein Molstad (NITO)(Nammo) Ikke på valg i 2020
Styremedlem Armann Myrland (FF) Gjenvalg
Styremedlem Camilla Lindgren (TEKNA) (Nammo) Nyvalgt for 2 år
1.Varamedlem Terje Sagstad (FLT)(Hydal) Gjenvalgt for 2 år
2.Varamedlem Odd Asbjørnsen (FF)(Hydal) Gjenvalgt for 2 år
3.Varamedlem Hilde Thorstad Bekkelund (FLT)(Plastal)Ikke på valg i 2020
4.Varamedlem Veronica Sømåen (FF)(Plastal) Ikke på valg i 2020
5.Varamedlem Kai A. Smedsrud (FLT)(Nammo) Ikke på valg i 2020ÅRSMØTE

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 16.09 2020 kl.19.00 på Haugen, Nysetvegen 4, 2830 Raufoss.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Bevilgninger
6. Valg

Eventuelle forslag bes sendt styret, ved Arnar Johansen, Sigurd Østliens veg 16 B, 2830 Raufoss innen 20.08.2020.

Styret

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utleie av Stønadskassas hytter i påsken 2020

Trekningsperiode:
Periode 1: 3-8.april
Periode 2: 8-13.april

- Nordseter (kr.400,- pr.døgn)
- Rømåsen (kr.400,- pr.døgn)

Søknadsfrist: 13.mars!
Søknadsskjema sendes til Stønadskassa, Nysethvegen 4, 2830 Raufoss.

De som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.61152106 for reservasjon.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Stønadskassens kontor (e-post: post@stonadskassa.no eller telefon 61152106).

Søknad kan også sendes som en e-post til post@stonadskassa.no
Søknad/e-post må inneholde:
-Navn, adresse og tlf.nr. på søker
-Hvilken bedrift man jobber på
-Hvilken hytte man ønsker å søke på (kan også søke på begge. Sett gjerne prioritetsrekkefølge)
-Hvilken periode man ønsker (1. eller 2. periode).

 -----------------------------------------------------------------

 

ÅRSMØTE

Styret  innkaller herved til årsmøte onsdag den 27. mars 2019 kl. 1900 på Haugen,
Nysethveien 4, Raufoss.

Dagsorden:               
1. Åpning
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Bevilgninger
6. Valg

Eventuelle forslag bes sendt Styret, ved Arnar Johansen,
Sigurd Østliens veg 16b, 2830 Raufoss innen 20. mars 2019.

                     Styret

---------------------------------------------------------------------------
Kvitteringer for refusjon
Vi får inn en del mangelfulle kvitteringer. For å sikre at vi utbetaler til riktig formål jfr våre statutter, må vi kreve ordentlig kvittering/dokumentasjon. Bankterminallapper er ikke godkjent. Kvitteringer må inneholde: Ditt navn, hvor du har vært (behandler), dato for behandling, hva som er betalt i egenandel pr.behandling. Håper på forståelse for dette :)

Presisering angående ortopediske såler:
Da det har vært en kraftig økning i utbetalinger for ortopediske såler, føler vi det er behov for å presisere rutiner rundt dekning av dette.
Først må det være bekreftet  av lege/spesiallege/fagpersonell om at det er et reelt behov for dette. Kjøp/bestilling av såler gjøres deretter etter retningslinjer gitt av disse.
Såler til bruk i arbeidssko, skal etter vår mening dekkes av arbeidsgiver jfr AML §4.
Ordentlig dokumentasjon (kvittering) på kjøp må forefinnes.

Kvitteringer for refusjon
Det har spesielt det siste drøye året blitt et problem med innlevering av mangelfulle "kvitteringer" slik som bankterminallapper. Dette er IKKE godkjente kvitteringer. Kvitteringer må inneholde navn på pasient, hvor vedkommende har vært, dato for behandling samt hva som er betalt pr.behandling.
Kvitteringer skal alltid påføres kontonummer  for refusjon og hvor du jobber