Stønadskassens hytter

Utleie av Stønadskassas hytter i påsken 2021

Trekningsperiode:
Periode 1: 26-30.mars
Periode 2: 1-5.april

- Nordseter (kr.400,- pr.døgn)
- Rømåsen (kr.400,- pr.døgn)

Søknadsfrist: 12.mars!
Søknadsskjema sendes til Stønadskassa, Nysethvegen 4, 2830 Raufoss.

De som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.61152106 for reservasjon.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Stønadskassens kontor (e-post: post@stonadskassa.no eller telefon 61152106).

Søknad kan også sendes som en e-post til post@stonadskassa.no
Søknad/e-post må inneholde:
-Navn, adresse og tlf.nr på søker
-Hvilken bedrift man jobber på
-Hvilken hytte man søker på (sett gjerne prioritetsrekkefølge om du vil søke på begge)
-Hvilken periode man søker på (1. eller 2. periode)

--------------------------------------------------------------------------

Her er resultatet etter trekning av hyttene for påsken 2017

Trekning påsken 2017. Stønadskassa.doc
------------------------------------------------------------------------------

Her finner du resultat etter trekning av hyttene til påsken 2016:

Trekning påsken 2016. Stønadskassa.doc 

-------------------------------------------------------------------------------

Her finner du resultat etter trekning av hyttene til påsken 2015:
Trekning påsken 2015. Stønadskassa.doc

--------------------------------------------------------------------------------
UTLEIE AV STØNADSKASSENS HYTTER PÅSKEN 2015

Trekningsperiode:
Periode 1: 27.mars – 1.april
Periode 2: 1. – 6.april

SØKNADSFRIST: Fredag 27. FEBRUAR 2015

Søknadsskjema 2015.doc

---------------------------------------------------------------------------------

Stønadskassen eier 2 hytter i fjellterrenget øst for Lillehammer.

En hytte på Nordseter og en hytte på Rømåsen ved Sjusjøen.

Uteie: Hyttene leies ut hele året. I påskeferien deles periodene i to. Medlemmene må søke innen frister fastsatt av styret som bekjentgjøres ved oppslag i bedriften og på hjemmesiden. Ellers i året kan alle medlemmer låne hyttene ved å henvende seg til kontoret. Hvis flere ønsker å låne samme periode vil den som sist lånte hytte bli satt som reserve eller ikke få låne hvis fler enn to søker.

Tildelingen er et personlig leieforhold som ikke kan overdras.

Leier må ellers rette seg etter det til enhver tid gjeldende hyttereglement. Pensjonister oppfordres til å benytte hyttene i ukedagene.

Nordseter: stue, kjøkken, 3 soverom, 8 sengeplasser, innlagt vann, bad med WC og dusj, kjøkken med komfyr, kjøl/frys og oppvaskmaskin. Vedovn og panelovner. Adkomst hele året. Bom ved hytta. Nøkkel følger hyttenøklene. Mer info fås ved henvendelse kontoret. Leiepris: kr.400,- pr.døgn.

Rømåsen: stue, kjøkken, 3 soverom, 9 sengeplasser, innlagt vann, bad med WC og dusj, kjøkken med komfyr, kjøl/frys og oppvaskmaskin. Vedovn og panelovner. Adkomst hele året. Bomveg, for tiden kr. 50,-. Mer info fås ved henvendelse kontoret. Leiepris: kr.400,- pr.døgn.

Bilder

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

Nordseter

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

Rømåsen

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!